Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák a Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek Alapítvány, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai

Név: Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek Alapítvány
Székhely: 6726, Szeged, Izabella utca 15/2.
Adószám: 19191753-1-06
Telefonszám: +36-70-275-4770 (ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00-17:00 között, kizárólag kiadvány vásárlás céljából)
E-mail cím: info@kgya.hu
A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

1.1 A webáruházban regisztráció nélkül van lehetőség vásárolni, vagyis nincs felhasználói fiók és saját fiók létrehozására sincs lehetőség.

1.2 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Megvásárolható termékek

2.1 A megjelenített termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek árai alanyi adómentesek (bruttó).

2.2 A webshopban részletesen feltüntetésre került a termék(ek) neve, ára, leírása és fotója. A termék(ek) adatlapján megjelenített kép(ek) eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3. Rendelés menete

3.1 Megrendelést leadni a “Kiadványok” menüpontban található adott terméket kiválasztva lehetséges. A vásárláshoz kötelezően megadandó adatok az alábbiak: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.

4. Fizetési lehetőségek és szállítási módok

4.1 A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

4.2 A megrendelés összegét banki átutalással lehet kifizetni a 18400010-10000515-10335514 (Oberbank) számlaszámra, vagy személyesen a házipénztárba.

4.3 A szállítás és csomagolás költsége egységes, amely a vásárláskor a pénztárban kerül feltüntetésre. Személyes átvétel esetében az átvétel ingyenes.

4.4 A szállítást a GLS futárszolgálat végzi. A szállítási határidő átlagosan 3-4 munkanap. Személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén történik.

5. Elállás joga

5.1 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.2 A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.3 A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki, vagy vesszük vissza a vásárlástól számított 14 napon belül.

5.4 A postai úton, vagy futárszolgálattal visszajuttatott termékeket ajánlott küldeményként, megfelelő külső csomagolással ellátva és a számlával együtt adja fel. A Szolgáltató semmilyen módon nem felel a Posta, vagy futárszolgálat által elvesztett, vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.

5.5 Amennyiben hibás teljesítés történt, a visszaszállítás költségét a Szolgáltató viseli.

6. Garancia

6.1 Szavatossági igény benyújtására a Ptk., ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet “a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről” útmutatásai az irányadók.

6.2 Szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.

7. Panaszkezelés

7.1 A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság illetékességét.

Készült: Szeged, 2023. július 26.